"We Love Polish - Language and Culture, People and Tradition"

KOPA

About the Commission

O Kommisji Oświatowej

Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej (KOPA) jest niezależną organizacją społeczną czuwającą nad rozwojem oświaty i nauki języka polskiego.

Ta strona internetowa jest na finałowym etapie publikacji.
Celem strony jest prezentacja działalności Komisji i informacja polonii o szkolnictwie polskim w Australii.

— Founded in
1964

Kontakt z Komisją

W międzyczasie Komisję można skontaktować imajlem: secretary@polisheducation.com.au


Email