"We Love Polish - Language and Culture, People and Tradition"

KOPA

Mission statement

The mission of the Polish Education Commission in Australia (KOPA) is to foster Polish language and literacy skills, realising its vision of cultural education by serving as a trusted community organisation building bridges between generations.

Through its work, KOPA seeks solutions to issues related to the Polish language and culture in the context of access to modern teaching options for the multicultural Australian society.

KOPA is a private, non-profit organisation founded in 1964. KOPA is focusing on articulating clear cultural objectives:

  • support for more accessible Polish language education,
  • support for bilingual teaching strategies adopted for students who are learning in two languages,
  • animating participation in the Polish culture for children and adults in the Australian community,
  • advocating for child, youth, and adult learners needs and finding educational resources of the highest quality in their mother language.

— O Kommisji Oświatowej

Misją Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej (KOPA) jest wspieranie nauki języka polskiego oraz kompetencji kulturowych, działając jako zaufana organizacja społeczna budująca mosty między pokoleniami.

Działalność KOPA skoncentrowana jest na poszukiwaniu współczesnych metod nauczania języka polskiego w wielokulturowej społeczności australijskiej.

KOPA jest prywatną nie profitową organizacją założoną w 1964 roku. KOPA koncentruje się na:

  • wspieraniu dostępu do nauczania języka polskiego,
  • wspieranie metod i strategii nauczania studentów dwujęzycznych,
  • stymulacji szerszego zaangażowania w kulturę polską społeczności polskiej w Australii,
  • nagłaśnianie potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych uczących się języka polskiego i poszukiwanie najwyższej jakości źródeł nauczania w języku ojczystym.

— Founded in
1964